ေျမြကပြဲ

သဘာ၀ေကာင္းကင္ထဲက ခြဲထုတ္
ပျခဳပ္ထဲမွာ ထည့္ခံထားရတဲ႔ ေျမြေတြ...ေျမြေတြ..
အလမါယ္ဆရာရဲ႕ ေဆးအဖံုဖံုစား
ယဥ္ပါးလာတဲ႔ ေျမြေတြ...ေျမြေတြ..။

တံခါးေပါက္ကေလးထဲက ရာသီစာ
ဖားေလးက်လာ ငါးေလးက်လာ
ခဲဖြယ္သုဒါ လွ်ာမွာအရသာငုတ္စြဲ
ဒီပျခဳပ္ထဲမွာပဲ ေပ်ာ္တယ္...ေပ်ာ္တယ္။
အိပ္မယ္စားမယ္...ယိမ္းမယ္ကမယ္ေပါ႔။

ေျမြေတြကေနတယ္...ေျမႊေတြကေနတယ္
တကယ္...တကယ္...တကယ္အမွန္က
အေၾကြသံမသိ ပေလြသံမသိ
ဇိမ္ရွိရွိ ယိမ္းေနလိုက္တာ
ဘိန္းမိထားသလို ေျမြေတြ..ေျမြေတြ
ေရေရလည္လည္ မုိက္တယ္။

သစ္ခက္အိမ္        (  october, 2010, ပိေတာာက္ပြင္႔သစ္မဂၢဇင္း)

No comments:

Post a Comment