သားအတြက္ အားသားေရ....
မင္းယံုၾကည္ရာ ဦးတည္လွမ္း
ခရီးက ၾကမ္းခ်င္ၾကမ္းလိမ္႔မယ္။
ေလာကဓမၼတာရဲ႕ ဘက္မလိုက္တဲ႔သစၥာဟာ
လူသားတုိင္း လက္ကုိင္ထားရမယ္႔ အဘိဓမၼာတရားေတြပါ။
ဘ၀ခရီးလမ္းမွာ... တစ္ၾကိမ္ရံႈးတုိင္းသာ
တစ္ဘ၀စာ အဆံုးလို႔ မနာက်ည္းလိုက္ေလနဲ႔
လဲျပိဳအက်မွာ ျပန္ထူမတ္ဖို႔ အားႏွစ္ဆလိုသမွ်
ယူတတ္ရင္ ဘ၀ဆုိတာ...
အမွားကို သင္ခန္းစာထား
ေနာင္တကို ေလွကားလိုထစ္
တြန္းအားအျဖစ္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ျမႇင္႔တင္
ေလာကကုိ အျပစ္မတင္ခ်င္နဲ႔။
ကိုယ္႔ကံကုိသာ ကိုယ္ ျပင္ဆင္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ရႈိက္ရွဴသြင္း
ညစ္ႏြမ္းစစိတ္ကို သန္႔စင္
ေသြးျပန္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္...
ညိဳပုပ္ပုပ္ေသြးနဲ႔ နာက်င္မႈေတြကို ေဖာက္ထုတ္
ႏွလံုးသားထဲက အမုန္းတရားေတြကုိ
ေနာက္ဆုတ္ခိုင္းလုိက္ပါ။
အနာဂတ္ဟာ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ....။
ေ၀

No comments:

Post a Comment