တန္ဖိုးမင္းတန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔

ငါဆိုတာက ၾကမ္းခင္းေစ်းေပါ႔။ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ အလ်ားနဲ႔တြက္ရင္

တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားက အမွတ္တရအခ်ိန္ဟာ

ဘယ္ေလာက္ၾကာခဲ႔လို႔လဲ။ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ

ေသဆံုးျခင္းရွိလို႔ ျမင္႔တက္လာတာဆိုရင္

ေ၀းဖူးမွသာ အနီးဆံုးေရာက္ေအာင္လာခ်င္မယ္..

နိမ္႔က်လို႔သာ အျမင္႔ကုိတက္ခ်င္မိမယ္...

ပူေလာင္မွသာ ေအးခ်မ္းမႈကုိသတိရမယ္...

နာက်င္ရမွ ၾကင္နာသူကုိတမ္းတတတ္မယ္...ဒါေၾကာင္႔လည္း

ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဇာတ္လမ္းမွာ

ငါကေနာက္ေရာက္ေနလို႔သာ မင္းကေရွ႕

ငါကနိမ္႔က်ေနလို႔သာ မင္းကျမင္႔

ငါကလႈပ္ခတ္မိလို႔သာ မင္းကျငိမ္

ငါကၾကမ္းတမ္းလာလို႔သာ မင္းကသိမ္ေမြ႕

ငါကည့ံဖ်င္းလာေလ မင္းကေတာ္

ငါကအားငယ္လာေတာ႔ မင္းကအားေပး...ေနာက္ဆံုးေတာ႔

မင္းရဲ႕တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔

ငါက ၾကမ္းခင္းထားတဲ႔ ေစ်းေပါ႔။ေ၀ (စီးပြားေရးတကၠသိုလ္)
Women World Journal

No comments:

Post a Comment