အသြင္ေျပာင္းကိန္းမ်ား


ထမ္းပိုးထားရမႈေလးပင္ျခင္းနဲ႔စာရင္
တစ္တန္းတည္းျဖစ္တည္မႈကပိုရွင္းမလား
အရင္းၾကီးခ်င္ၾကီးမယ္။

လကၡဏာတစ္ခုပုန္းေနတဲ႔ျဖတ္မ်ဥ္းမ်ား
ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုကိုထမ္းပိုးထားကာလၾကာ
ပိုင္းေျခဒုကၡပိုၾကီးလာတဲ႔မ်က္လွည့္မွာ
ငါတို႔ဟာ...ပရိသတ္မဟုတ္ဘူး။

ျဖတ္မ်ဥ္းရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုရဲရဲဖြင္႔
နင္႔ေနတဲ႔ေလးပင္မႈေတြနဲ႔စား
အသြင္ေျပာင္းသြားတဲ႔ဒႆမ
သုညမ်ားမ်ားေနာက္ကဘ၀ေတြ
အရမ္းနက္ေနတဲ႔ညျဖစ္ပါေစ
ဘ၀ေတြကို...အဲဒီကစမယ္။         ။

သစ္ခက္အိမ္ 
( January, 2011....မေဟသီမဂၢဇင္း)

1 comment:

 1. ျဖတ္မ်ဥ္းရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုရဲရဲဖြင္႔
  နင္႔ေနတဲ႔ေလးပင္မႈေတြနဲ႔စား
  အသြင္ေျပာင္းသြားတဲ႔ဒႆမ
  သုညမ်ားမ်ားေနာက္ကဘ၀ေတြ
  အရမ္းနက္ေနတဲ႔ညျဖစ္ပါေစ
  ဘ၀ေတြကို...အဲဒီကစမယ္။ ။

  ReplyDelete