နာလန္ထ
ေန႕က ငါ႔ေျခေထာက္ေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးထား
ညက ငါ႔ဘ၀အတြက္ ႏႈိးစက္တစ္လံုးလား
က်ားဆုိလည္း ေျပးေတြ႕လုိက္ရ
တံုးဆိုလည္း ေျပးတုိက္လိုက္ရ
အခုေတာ႔...။

အနည္းဆံုး လုိအပ္ခ်က္
အတၱစနစ္ ရြက္လႊင္႔ဖို႔
ရြက္တုိင္က်ိဳးျပတ္ခဲ႔တဲ႔ ေန႔ကစ
ေတြ႕ၾကံဳလာသမွ်
မႏုႆအခ်က္ျပစနစ္အားလံုး ကေမာက္ကမ
ကိုယ္ခံအားေတြ အလံခ်ိဳးေပးခဲ႔ရ
တုံ႔ျပန္မႈေတြ စနစ္တက် မရွိေတာ႔....။

စိတ္အနာကို စိတ္နားၾကပ္နဲ႔စမ္းသပ္
အနာဂါတ္ကို ဆင္ဆာျဖတ္ပိုင္းႏုိင္ဖုိ႔
ပစၥဳပၸန္ကို ၾကိဳး၀ိုင္းေပၚဆြဲတင္
ရင္ဘတ္အနာေတြက ခံစားအသြင္သက္သက္
သတ္ကြက္ေတြ ေပ်ာက္ဆဲငါ
အာရံုစံလြဲမႈဇံုထဲ အလဲလဲအကြဲကြဲ....။

ညႊန္ၾကားခ်က္အရ
ရက္လြန္မေနတဲ႔ ပဋိဇီ၀ေတြနဲ႔
ရက္လြန္ေနတဲ႔စိတ္ကြန္ယက္ကို ထြန္ယက္ရင္း
ရတတ္သမွ် အေျခခံအရင္းအႏွီးေတြ ျပန္စုေဆာင္း
သတ္မွတ္ယဥ္ေက်းမႈယူနစ္မွာ ေရာင္းတန္းတစ္ဖန္၀င္ဖို႔
ပိတ္ဆို႔ေနတဲ႔ ဖိအားအေစးအထန္းမ်ားထဲ
စြဲခ်က္တင္ စီရင္ခ်က္ခ်
ငါဟာ ငါ႔ကုိ
တစ္လွမ္းခ်င္း တြန္းဖြင္႔ေနရဆဲ
အတၱအငံုအဖူးတံခါးေတြထဲ အားသြန္ခြန္စိုက္....။

ညရဲ႕ ႏႈိးစက္ေတြကို ပိတ္ဖို႔ၾကိဳးစားရဦးမယ္
ေန႔ကရိုက္ခ်ိဳးထားတဲ႔ ေျခေထာက္ေတြ ပတ္တီးေျဖတဲ႔ေန႔ထိ။


သစ္ခက္အိမ္
( November, 2011- ရတီမဂၢဇင္း )

No comments:

Post a Comment