ဆုေပးပြဲ

ဆုေပးပြဲ
၀ီရ ရသနဲ႔ အဟာရျပည့္လက္ခုပ္သံေတြၾကား
ျမားေတြ..ျမားေတြဆိုတာ သဲကနဲ..မဲကနဲ။

အဲဒီျမားအစင္းစင္းတုိင္းရဲ႕
အဇၽြတအတြင္းပုိင္းမွာက..
မႏုသ သမုိင္းစဥ္ဆက္ ထိန္းေက်ာင္း
အေပါင္းလကဏာပံုေဆာင္ ေက်ာရုိးယဥ္ေက်းမႈ...ျမားတံ
စကန္႔တံေနာက္မွာ က်န္ခဲ႔ေပမယ္႔
အလံမလွဲ အံခဲအက်ိဳးျပဳ ပဲ႔ထိန္းနည္းပညာေဟာင္း..ျမားေတာင္
ပစဳပါန္ဥခြံစည္းေဘာင္ကုိ အသာလွပ္
အနာဂါတ္ေမွ်ာ္ ေထာင္ျမင္ရာစြန္႔ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ...ျမားဦး
ဒီလုိအဓိပါယ္ေတြနဲ႔ အထူးျပဳခဲ႔ၾကတယ္။
ေလာဘ...ေဒါသ...ေမာဟ ဒီနာမနဲ႔ေလးကိုင္းမွ
အတၾကိဳးအားနဲ႔ ညွိဳ႔လိုက္တဲ႔ျမားတုိင္း
အားလံုး..ကမာၾကီးရဲ႕ စက္၀ုိင္းတည့္တည့္ကိုမွန္ပါတယ္
ပထမဆု...မုန္တိုင္း
ဒုတိယဆု...ေရလိႈင္း
တတိယဆု...အပူလႈိင္း အေအးလိႈင္း
အျခားႏွစ္သိမ္႔ဆုေတြ အျပိဳင္းအရိုင္းနဲ႔
လူတိုင္းလူတုိင္းကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္သမို႔
ဆုယူဖို႔ စင္ေပၚၾကြပါတဲ႔။

ကမာၾကီးကေပးတဲ႔ ဆုေပးပြဲ
ဘယ္သူလက္ခုပ္တီးႏုိင္ဦးမလဲ ဆိုတဲ႔အေျဖဟာ
မၾကာေတာ႔ပါဘူး...မၾကာေတာ႔ပါဘူး။

သစ္ခက္အိမ္ ( August,2010...မေဟသီမဂၢဇင္း)

1 comment: